نمایش 9 24 36

فاصله دهنده انگشت شست پا فوت کر با پد متاتارسال | footcare s-020 thumb seperator with metatarsal pad

69,800 تومان

فاصله دهنده انگشت شست پا فوت کر با پد متاتارسال

فاصله دهنده انگشت شست پا فوت کر با پد متاتارسال که با جنس سیلیکونی موجب اصلاح شست پا و درمان انحراف شست پا و کاهش درد به موقع انجام فعالیت های ورزشی افراطی و راه رفتن های زیاد می شود.
 • با جنس سیلیکونی
 • اصلاح شست پا
 • درمان انحراف شست پا
 • کاهش درد به موقع انجام فعالیت های ورزشی افراطی و راه رفتن های زیاد

کاپ خارپاشنه سیلیکونی فوت کر | foot caresilicone cup

99,000 تومان

کاپ خار پاشنه سیلیکونی فوت کر

کاپ خار پاشنه سیلیکونی فوت کر با ژل مرغوب طبیعی سیلیکونی موجب کاهش درد پاشنه و کاهش درد و جلوگیری از زخم شدن پاشنه می شود.
 • با ژل مرغوب طبیعی سیلیکونی
 • کاهش درد پاشنه
 • کاهش درد و جلوگیری از زخم شدن پاشنه

محافظ سیلیکونی پاشنه پا فوت کر | foot care heel foot silicone

117,000 تومان

محافظ سیلیکونی پاشنه پا فوت کر

محافظ سیلیکونی پاشنه پا فوت کر که جنس سیلیکون طبیعی تولید شده است موجب حفظ و نرمی رطوبت پاشنه و جلوگیری از ترک پاشنه پا و کاهش فشار بر روی پاشنه پا می شود.
 •  سیلیکون طبیعی
 • حفظ و نرمی رطوبت پاشنه پا
 • جلوگیری از ترک پاشنه پا
 • کاهش فشار بر روی پاشنه پا

پد سیلیکونی متاتارسال فوت کر | footcare silicone metatarsal pad

73,600 تومان

پد سیلیکونی متاتارسال فوت کر

پد سیلیکونی متاتارسال فوت کر که از جنس سیلیکون طبیعی نرم می باشد و موجب کاهش فشار روی زیر پنجه پا و احساس نرمی در زیر پنجه پا می شود.
 •  سیلیکون طبیعی نرم
 • کاهش فشار روی زیر پنجه پا
 • احساس نرمی در زیر پنجه پا